Bestellen

Verkooppunten

Reacties

Meewerken

Contact

Disclaimer

Homepage

Nieuw:
Herziene uitgave

DISCLAIMER

 

Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid en aandacht die Uitgeversgroep (Uitgeverij de Toerist) aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie, die wordt gepubliceerd onvolledig, niet meer actueel en/of onjuist is.

Uitgeversgroep (Uitgeverij de Toerist) is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie die aangeboden wordt op deze site of op websites waarnaar wordt verwezen.
Aan alle op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Een bezoeker van de website van Uitgeversgroep (Uitgeverij de Toerist) (www.uitgeversgroep.nl) mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Uitgeversgroep (Uitgeverij de Toerist). Uitgeversgroep (Uitgeverij de Toerist) sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website van Uitgeversgroep (Uitgeverij de Toerist) te kunnen raadplegen.

Uitgeversgroep (Uitgeverij de Toerist) heeft haar uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eigenaren te achterhalen van alle op deze website gebruikte informatie, zoals artikelen en afbeeldingen. Eenieder die zich niettemin eigenaar weet van dergelijk materiaal op deze site zonder dat met hem of haar afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact op te nemen met Uitgeversgroep (Uitgeverij de Toerist) zodat het materiaal direct kan worden verwijderd of een passende regeling kan worden getroffen.

Iedereen die de op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie gebruikt of informatie op de site plaatst, wordt geacht akkoord te gaan met de bovengenoemde bepalingen. Misbruik zal aanhangig worden gemaakt bij de van toepassing zijnde rechtbank.

Copyright 2008/2016
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze. Voor een legale afhandeling hiervan is schriftelijke toestemming vooraf van Uitgeversgroep (Uitgeverij de Toerist).

Uitgeversgroep (Uitgeverij de Toerist) 2008/2016


Uitgeversgroep 2016

Vr en dr Gestel